top of page

Provádíme
nejen rekultivační práce od roku 1998

Název projektu:  Zpracování druhotné suroviny Rekultivace Ústí nad Labem


Komponenta:  2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda Národního plánu obnovy


Výzva:  Cirkulární řešení v podnicích I. výzva

Hlavním cílem operace a následné realizace projektu žadatele je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami. V rámci realizace projektu bude nakoupena drtící lopata, třídící lopata a lopata na výrobu betonu, které pomohou zpracovat stavebně-demoliční odpad na výrobek – Beton s recyklovaným kamenivem.

Tato Výzva je vyhlášena v rámci implementace Národního plánu obnovy. Vlastníkem komponenty je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

bottom of page