top of page

Reference

Zemní práce, rekultivace, skládky

Rekultivace Radovesické výsypky - X. etapa

11/08 - 12/09

Investor: Viamont DSP, a.s. Ústí nad Labem

177 028 738 Kč

Rekultivace Radovesické výsypky - VIII. Etapa

09/08 - 01/10

Investor: Viamont DSP, a.s. Ústí nad Labem

173 914 248 Kč

Technická rekultivace Březno XVI

10/10 - 06/11

Investor: Ministerstvo 

financí ČR

81 398 913 Kč

Rekultivace zbytkové jámy Milada Petri

09/08 - 12/15

Investor: STRABAG Rail a.s.

65 813 000 Kč

Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, část IV. etapy a V. etapa

04/12 - 07/19 

Investor: JŠČ s.r.o.

54 553 000 Kč

Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, 2. část

10/12 - 01/20 

Investor: Česká republika - Ministerstvo financí

46 626 416 Kč

Rekultivace území pro nakládání s odpady Všebořice - III. Etapa rekultivace

09/07 - 12/10 

Investor: Sita CZ a.s.

20 400 000 Kč

Likvidace ekologických škod, sanace území

Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v Sektoru I CHOPAV kvartér řeky Moravy

05/10 - 12/14

Investor: GEOSAN GROUP a.s.

556 431 000 Kč

Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v Sektoru II CHOPAV kvartér řeky Moravy 

05/10 - 12/14

Investor: Viamont DSP a.s.

497 879 000 Kč

Sanace drážního pilíře a revitalizace území - Lom Boží Požehnání

04/10 - 10/11

Investor: Česká republika - Ministerstvo financí

349 524 376 Kč

Příprava ploch pro vrty, sanace, rekultivace - Jižní Morava

04/09 - 04/21

Investor : MND Drilling & Service a.s.

250 000 000 Kč

Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území

Moravská Nová Ves - CHOPAV Kvartér řaky Moravy

06/13 - 11/15

Investor: MND Drilling & Service a.s.

123 417 000 Kč

Lom Ležáky, podzemní těsnící stěna II. Etapa

11/09 - 12/10

Investor: GEOSAN GROUP a.s.

83 000 000 Kč

Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží ve společnosti RWE

Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary

04/18 - 08/19 

Investor: AVE CZ s.r.o.

37 722 000 Kč

Výstavba kanalizací, vodovodů a ČOV

Průmyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod

06/12 - 11/13

Investor: Ústecký kraj.

127 670 342 Kč

Jezero Milada - Centrální kanalizace

10/19 - 11/20

Investor: Česká republika - Ministerstvo financí

91 990 000 Kč

Děčín, Březová ul. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

05/09 - 06/10

Investor: SVS a.s., Teplice

52 980 886 Kč

Děčín Teplická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

06/19 - 11/20

Investor: ISTAR, spol. s ručením omezeným

49 496 000 Kč

LN 054 026 Postoloprty, rekonstrukce ČOV

02/11 - 04/12

Investor: SVS a.s., Teplice

46 475 522 Kč

Vodojem Stříbrníky

11/19 - 12/19

Investor: SVS a.s.

46 388 000 Kč

Trmice, odstranění výustí, rekonstr. Vodovodu

08/10 - 06/11

Investor: SVS a.s., Teplice

33 798 645 Kč

Chomutov Palackého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

01/18 - 12/20

Investor: SVS a.s.

26 158 000 Kč

Děčín Riegerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

02/17 - 12/17 

Investor: ISTAR, spol. s ručením omezeným

23 326 000 Kč

Ústí nad Labem Vojnovičova, Návětrná, Školní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

07/19 - 07/20

Investor: SVS a.s., Teplice

23 739 000 Kč